АСУ ТП

Ефективність роботи абсолютно будь-якого економічного суб’єкта може бути істотно підвищена шляхом застосування сучасних технологій автоматизації на базі комп’ютерів і промислових контролерів. Автоматизована система управління (АСУ) забезпечує:

1) Стійку безаварійну роботу технологічного обладнання, зниження ризику важких аварій, захист обладнання та персоналу при загрозі аварії.

2) Збільшення терміну служби обладнання і зменшення трудових і фінансових витрат на його ремонт; істотне поліпшення всіх економічних показників роботи об’єкту.

3) Своєчасне подання оперативному персоналу достовірної інформації про хід технологічного процесу, стан устаткування і технологічних засобів управління.

4) Забезпечення персоналу інформацією в повному обсязі для аналізу, оптимізації та планування роботи устаткування.

5) Контроль технологічних процесів по екрану монітора; спрощення управління технологічним обладнанням, програмне керування технологічним процесом.

Основна відмінна риса наших проектів – економічно прорахована комбінація застосування високоякісного обладнання зарубіжних виробників, що забезпечує максимальну оптимізацію витрат на систему.
Пропоновані системи можуть бути використані на вже діючих підприємствах для заміни застарілої релейної автоматики на сучасні програмовані логічні контролери і комп’ютери із зручним програмним забезпеченням, а також на нових суб’єктів.

Приклади робіт АСУ ТП

ТОВ "МСП Ніка-Тера" Маслотермінал
ТОВ "Новоодеський Елеватор"
ТОВ "Україна" Комбікормовий Завод
ТОВ "Bunge Україна" Елеватор
ТОВ "Україна" Насіннєвий Завод